Categories: General
      Date: Jan 31, 2011
     Title: Wręczenie świadectw
Z powodu długiej i skomplikowanej procedury wydawania świadectw ukończenia studiów, termin wręczenia indeksów i świadectw został przesunięty na piątek 25 lutego o godz. 16:30 (sala 302).