Absolwenci/tki otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych po uzyskaniu wszystkich zaliczeń oraz zdaniu egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz napisaniu pracy podyplomowej.