Studia

Studia podyplomowe skierowane są głównie do osób zajmujących się budową, zabezpieczaniem oraz konfiguracją sieci komputerowych w oparciu o urządzenia sieciowe CISCO.

Uczestnicy studiów zapoznają się technologią CISCO na poziomie kursu CCNA.

Adresaci:
Studia podyplomowe mają podnieść kwalifikacje zawodowe osób pracujących w różnych gałęziach gospodarki – pracowników przedsiębiorstw, administracji państwowej i samorządowej oraz firm świadczących zaawansowane usługi integracji elektronicznej.


Cel studiów:
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z:

  • Zagadnieniami budowy sieci komputerowych.
  • Problematyką zabezpieczania dostępu do zasobów sprzętowych i programowych sieci.
  • Zasadami integrowania sieci komputerowych i teleinformatycznych w oparciu o urządzenia CISCO.
  • Metodami projektowania i rozbudowy wybranych usług sieciowych.
  • Metodami integracji usług sieciowych.

System studiów:
Zajęcia trzysemestralne będą się odbywały w systemie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym). Łącznie 245 godzin dydaktycznych, w tym 70 godzin wykładów i 175 ćwiczeń w budynku Instytutu Informatyki UŚ w Sosnowcu. Ponadto przewiduje się ćwiczenia terenowe (wyjazdowe).


Termin:

Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych - październik 2009 r.


Odpłatność:

Studia bezpłatne finansowane z EFS.


Kadra:

Zajęcia będą prowadzić nauczyciele akademiccy z Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego.