Program

Szczegółowy program studiów podyplomowych

Nazwa przedmiotu Forma zaliczenia Liczba godzin
Wykład Ćwiczenia
Podstawy sieci komputerowych Egzamin 15 20
Metody organizacji sieci komputerowych Zaliczenie 10 10
Media transmisyjne i metody przesyłania danych Egzamin 10 20
Sprzęt sieciowy firmy CISCO Zaliczenie 5 35
Zintegrowane systemy sieciowe CISCO Egzamin 10 35
Zintegrowane systemy informatyczne i portale danych Zaliczenie 5 10
Bezpieczeństwo systemu sieciowego Zaliczenie 10 10
Administracja serwerami i zasobami danych Egzamin 5 25
Seminarium Zaliczenie 0 10

Poprzednia strona: Plan Zajęć
Następna strona: Regulamin Studiów