Rekrutacja

Zasady rekrutacji

Przyjęcia na studia dokonuje się na podstawie miejsca na liście rankingowej, według następującej punktacji (przyznanej przez komisję kwalifikacyjną):

 • Dyplom studiów I stopnia (licencjat lub inżynier)

 • Dyplom studiów II stopnia (magister) 2 pkt

 • Dyplom studiów III stopnia (doktor) 3 pkt

 • Praca zawodowa związana z zagadnieniami sieci komputerowych (potwierdzona dokumentami) 0-4 pkt

 • List motywacyjny 0-2 pkt

Liczba miejsc na studiach podyplomowych wynosi 30. Przy ostatecznym ustalaniu listy uczestników brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.


Wymagane dokumenty

Dla celów dokumentacji przebiegu studiów oraz dla celów rekrutacji należy złożyć:

 • Podanie o przyjęcie kierowane do kierownika studiów podyplomowych.

 • Odpis dyplomu.

 • Kwestionariusz osobowy.

 • List motywacyjny.

 • Zdjęcie.

 • Dokumenty dodatkowe (np. poświadczenia, zaświadczenia).


Poprzednia strona: Podział na grupy ćwiczeniowe
Następna strona: Kwalifikacje